50 milionów euro finansowania Amsterdam Trade Bank N.V. w ramach polskiej sekurytyzacji

Przez kilka miesięcy zespół C&G doradzał Amsterdam Trade Bank N.V. w polskich aspektach multijurysdykcyjnej transakcji finansowania o wartości 50 mln euro w oparciu o sekurytyzację prywatną.

W skład naszego zespołu kierowanego przez Piotra Gałuszyńskiego wchodzili: Bartłomiej Grela, Maja Batra i Adam Janczewski. Byliśmy odpowiedzialni za sporządzenie i negocjowanie podlegającej polskiemu prawo ramowej umowy sprzedaży wierzytelności oraz odpowiednich polskich prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Część zadań, które realizowaliśmy, była również związana z sekurytyzacją. Nasza kancelaria dokonała analizy i sporządziła raport due diligence dokumentacji będącej podstawą powstania sekurytyzowanych wierzytelności. Ostatnim etapem naszego wsparcia prawnego było przeprowadzenie klienta przez proces notyfikacji sekurytyzacji prywatnej w Komisji Nadzoru Finansowego.

Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB) jest w pełni niezależnym holenderskim bankiem założonym w 1994 roku, z siedzibą i korzeniami w Amsterdamie. ATB posiada holenderską licencję bankową i jest nadzorowany przez DNB (Holenderski Bank Centralny). Jako wyspecjalizowana i posiadająca pełną licencję instytucja finansowa, ATB koncentruje się na całym spektrum międzynarodowego finansowania towarów (zboża, metale i energia), a także na finansowaniu żeglugi i finansowaniu opartym na aktywach. Obsługuje szerokie spektrum klientów działających we wszystkich aspektach handlu międzynarodowego, zarówno podmioty zajmujące się handlem towarami, jak i armatorów oraz firmy zaangażowane w globalny łańcuch logistyczny.

W tym przypadku wspieraliśmy biuro Simmons & Simmons w Amsterdamie, które przygotowywało i negocjowało dokumenty dotyczące finansowania w oparciu o prawo holenderskie oraz koordynowało prace we wszystkich jurysdykcjach.

Partner, Radca prawny