Referencje

THE LEGAL 500 EMEA 2024

"Piotr Gałuszyński and Adam Janczewski have good understanding of the financing process, good communication skills, professional approach, and are quick to act."

Adam Janczewski

Managing Associate

Członkostwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja (3 rok)

Edukacja​

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2020)

Języki

polski, angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w doradztwie przy zagadnieniach transakcyjnych i regulacyjnych dotyczących szeroko pojętego sektora finansowego, a także w kwestiach z zakresu prawa handlowego, cywilnego i administracyjnego.

Doradzał podmiotom krajowym i zagranicznym w ramach różnorodnych transakcji, w tym transakcji transgranicznych, w zakresie finansowania i refinansowania zadłużenia, sekurytyzacji, zbycia portfeli wierzytelności, emisji obligacji, a także przy transakcjach M&A i badaniach due diligence. Doświadczenie Adama obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, w tym kredytowej w standardzie LMA, emisyjnej obligacji, faktoringowej oraz dokumentów zabezpieczeń i zgód korporacyjnych. Adam doradzał także w zakresie regulacyjnym i transakcyjnym dotyczącym kryptowalut i kryptoaktywów.

Wspiera podmioty regulowane z branży bankowej, ubezpieczeniowej i inwestycyjnej w zagadnieniach regulacyjnych, w tym także w ramach postępowań prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przygotowuje opinie prawne i memoranda o tematyce regulacyjnej na zlecenie instytucji finansowych. Posiada nadto doświadczenie w postępowaniach rejestrowych oraz wieczystoksięgowych.

Adam jest obecnie aplikantem adwokackim trzeciego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Adam został rekomendowany jako kolejny kluczowy prawnik w rankingu The Legal 500 EMEA Banking & Finance 2024.

Referencje

THE LEGAL 500 EMEA 2024

"Piotr Gałuszyński and Adam Janczewski have good understanding of the financing process, good communication skills, professional approach, and are quick to act."