Adam Janczewski

Managing Associate

Członkostwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja (3 rok)

Edukacja​

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2020)

Języki

polski, angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w doradztwie przy zagadnieniach transakcyjnych i regulacyjnych dotyczących szeroko pojętego sektora finansowego, a także w kwestiach z zakresu prawa handlowego, cywilnego i administracyjnego.

Doradzał podmiotom krajowym i zagranicznym w ramach różnorodnych transakcji, w tym transakcji transgranicznych, w zakresie finansowania i refinansowania zadłużenia, sekurytyzacji, zbycia portfeli wierzytelności, emisji obligacji, a także przy transakcjach M&A i badaniach due diligence. Doświadczenie Adama obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, w tym kredytowej w standardzie LMA, emisyjnej obligacji, faktoringowej oraz dokumentów zabezpieczeń i zgód korporacyjnych. Adam doradzał także w zakresie regulacyjnym i transakcyjnym dotyczącym kryptowalut i kryptoaktywów.

Wspiera podmioty regulowane z branży bankowej, ubezpieczeniowej i inwestycyjnej w zagadnieniach regulacyjnych, w tym także w ramach postępowań prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przygotowuje opinie prawne i memoranda o tematyce regulacyjnej na zlecenie instytucji finansowych. Posiada nadto doświadczenie w postępowaniach rejestrowych oraz wieczystoksięgowych.

Adam jest obecnie aplikantem adwokackim trzeciego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Adam został rekomendowany jako kolejny kluczowy prawnik w rankingu The Legal 500 EMEA Banking & Finance 2023.