Artur Piechocki

Radca prawny, Of Counsel

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja​

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (1999)

Studia podyplomowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, Uniwersytet Jagielloński (2001)

Języki

polski, angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochrony prywatności, ochrony konkurencji i konsumentów oraz własności intelektualnej.

W swojej praktyce skupia się głównie na obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną. Zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych oraz domen internetowych, a także umowami dotyczącymi wdrożeń, licencji i dostaw.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Jest autorem licznych publikacji i wykładowcą podczas szkoleń organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz członkiem Komisji do spraw Nazw Domen Internetowych w PIIT, a także Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych w PIIT.

Był członkiem Legal & Regulatory Group of the Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) oraz country code Names Supporting Organization (ccNSO) w ramach Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).