Bank Millennium S.A.

doradztwo na rzecz Banku Millennium S.A. w zbyciu znaczących nieruchomości w Warszawie