Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

doradztwo na rzecz Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. w związku z działalnością transgraniczną oraz utworzeniem oddziału instytucji kredytowej na Łotwie, Litwie oraz w Estonii