Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

doradztwo na rzecz Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. przy transakcji otwarcia akredytywy z klauzulą czerwoną (Red Clause Letter of Credit) przez azjatycki oddział Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., której beneficjentem był polski eksporter