Ciech S.A

doradztwo na rzecz Ciech S.A. w związku ze wspólnym zarządzaniem płynnością finansową z bankami