Commerzbank AG

reprezentowanie Commerzbank AG przy transakcji sprzedaży polskiego oddziału Banku na rzecz BRE Bank S.A., w tym także reprezentacja Banku przed Komisją Nadzoru Finansowego