Commerzbank AG

reprezentowanie Commerzbank AG przy likwidacji oddziału w Polsce, w tym także reprezentacja Banku przed KNF