Commerzbank AG

doradztwo na rzecz Commerzbank AG w związku z aspektami prawa polskiego dotyczącymi przeniesienia obsługi akredytyw na CERI International sp. z o.o.