Darby Franklin Templeton i inne fundusze inwestycyjne

Doradzaliśmy kilku funduszom inwestycyjnym przy zmianie dokumentacji dotyczącej finansowania spółek z grupy CTL – podmiotów pełniących funkcję m.in. zarządcy infrastruktury związanej z udostępnianiem linii kolejowych w całej Europie. Na transakcję składało się m.in. finansowanie mezzanine, udzielone przez naszych klientów, oraz zabezpieczenie roszczeń poprzez wykorzystanie anglosaskiej konstrukcji tzw. „parallel debt”.

Doradztwo naszej Kancelarii obejmowało polskie aspekty transakcji m.in. kontrolę zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych pod polską jurysdykcją, a także weryfikację poszczególnych aktów korporacyjnych i opinii prawnych.

Pracą zespołu, w skład którego wchodził Bartłomiej Grela i Łucja Jankowska – Lech, kierował Piotr Gałuszyński. Banki komercyjne i kredytobiorcy reprezentowani byli przez renomowane kancelarie międzynarodowe, my wspieraliśmy londyńskie biuro kancelarii Latham & Watkins przy doradztwie dla funduszy inwestycyjnych.