Darby Private Equity

doradztwo na rzecz spółki Darby Private Equity, będącej częścią grupy inwestycyjnej Franklin Templeton Investments przy objęciu obligacji wyemitowanych przez jednego z największych krajowych pośredników ubezpieczeniowych Unilink S.A.