Grupa 7R

doradztwo na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego przy finansowaniu 7R Park Sosnowiec sp. z o.o. – spółki z Grupy 7R przy transakcji finansowania w wysokości 46 milionów złotych