Grupa Franklin Templeton

doradztwo na rzecz funduszu inwestycyjnego z Grupy Franklin Templeton przy przejęciu, na podstawie ustanowionego zastawu, środków trwałych przedsiębiorstwa z branży FMCG. Przejęcie poprzedzało transgraniczną transakcję sprzedaż przedmiotowych środków trwałych na rzecz inwestora branżowego w formule asset deal, prowadzoną po stronie sprzedawcy przez Kancelarię C&G.

Prawnicy wchodzący w skład zespołu transakcyjnego byli odpowiedzialni za sporządzenie, wynegocjowanie i przeprowadzenie zamknięcia transakcji, jak również doradzają sprzedawcy, w związku z kwestiami wymagającymi wsparcia prawnego po zamknięciu.