Grupa PAMAPOL

doradztwo na rzecz konsorcjum banków Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. przy transakcji finansowania udzielonego spółkom z Grupy PAMAPOL w wysokości 100 milionów złotych