Grupa PIAST

doradztwo na rzecz konsorcjum banków – mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. przy transakcji finansowania udzielonego spółkom z grupy PIAST w wysokości ponad 130 milionów złotych