ING Bank Śląski S.A.

doradztwo na rzecz ING Bank Śląski S.A. przy transakcji finansowania nabycia udziałów w spółce będącej jednym z wiodących polskich producentów alkoholu etylowego.

Finansowanie, którego udzielił ING Bank Śląski S.A., obejmowało kredyt akwizycyjny w wysokości 43 milionów złotych oraz kredyt obrotowy w wysokości 11 milionów złotych, którego celem jest refinansowanie istniejącego zadłużenia