Intrum Justitia i Lindorff

doradztwo na rzecz Intrum Justitia i Lindorff w międzynarodowej transakcji dotyczącej połączenia grup kapitałowych.
Połączenie stworzy lidera w sektorze usług zarządzania wierzytelnościami.

Nordic Capital – fundusz private equity, będący liderem inwestycyjnym w regionie nordyckim, stanie się największym pośrednim akcjonariuszem w połączonym podmiocie