Kompania Górnicza Sp. z o. o.

doradztwo na rzecz ING Bank Śląski S.A. w związku z udzieleniem kredytu inwestycyjnego na zakup majątku największego krajowego producenta kruszyw dla projektów infrastrukturalnych. Reprezentacja Kompanii Górniczej Sp. z o. o. m.in. przy negocjacjach umowy nabycia przedsiębiorstwa DSS.