Kulczyk Investments

doradztwo dla Kulczyk Investments przy opracowaniu struktury zbycia pakietu akcji o wartości powyżej 1 miliarda euro