Lockheed Martin

doradztwo na rzecz Lockheed Martin w związku z realizacją kontraktu dostawy samolotów ćwiczebnych dla Ministerstwa Obrony Narodowej