Nordea AB

reprezentowanie Nordea AB przy utworzeniu oddziału w Polsce;