P4 Sp. z o.o.

doradztwo na rzecz P4 Sp. z o.o. przy projektowaniu struktury refinansowania i rekapitalizacji operatora telekomunikacyjnego Play. Wartość finansowania powyżej 1 miliarda euro