PFR Ventures Sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz PFR Ventures Sp. z o.o. podczas negocjacji Umowy Inwestycyjnej z funduszem w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI)