PKO BP S.A.

Doradztwo prawne na rzecz banku PKO BP S.A. przy dodatkowym zabezpieczeniu refinansowania emisji obligacji podmiotu finansowanego przez Bank.