Polbank EFG

reprezentowanie Polbank EFG w procesie przekształcenia polskiego oddziału Banku w polski Bank, w tym także reprezentacja Banku przed KNF