Prawo nieruchomości

Zapewniamy:

 • reprezentowanie właścicieli, najemców, potencjalnych nabywców w transakcjach dotyczących nieruchomości
 • opracowywanie struktury, przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów związanych z rynkiem nieruchomości
 • przeprowadzanie procesu badania stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo dotyczące aspektów korporacyjnych w transakcjach na rynku nieruchomości
 • przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej finansowania transakcji na rynku nieruchomości
 • doradztwo w zakresie optymalnych struktur podatkowych w związku z transakcjami na rynku nieruchomości
 • doradztwo w sprawach związanych z procesem budowlanym (zarówno w sprawach spornych, jak i niespornych), w tym z zakresu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania decyzji administracyjnych i zezwoleń wymaganych w ramach przedsięwzięć deweloperskich
 • doradztwo w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych
 • reprezentowanie klientów w procesach regulowania stanu prawnego nieruchomości
 • reprezentowanie sprzedającego grunty mieszkalne przeznaczone pod zabudowę mieszkalną (ponad 7 000 m kw. powierzchni użytkowej mieszkalnej) w dzielnicy Bemowo w Warszawie
 • reprezentowanie wynajmującego podczas zawarcia umowy wynajmu powierzchni magazynowej BTS (ok. 8.500 łącznej powierzchni brutto) oraz w trakcie budowy budynku
 • reprezentowanie nabywcy centrum handlowego (ok. 4 500 łącznej powierzchni brutto) w środkowej Polsce
 • reprezentowanie właściciela podczas negocjacji sprzedaży biurowca w stanie budowy przeznaczonego do przebudowy na hotel (ok. 100 pokoi) w dzielnicy Śródmieście w Warszawie
 • reprezentowanie sprzedającego grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (powyżej 15 000 m. kw. mieszkalnej powierzchni użytkowej) w Krakowie
 • reprezentowanie nabywcy gruntu (ponad 23 000 m kw. mieszkalnej powierzchni użytkowej) w dzielnicy Wola m. st. Warszawy
 • reprezentowanie nabywcy centrum handlowego (ok. 6 000 łącznej powierzchni brutto) w centralnej Polsce
 • reprezentowanie nabywcy centrum handlowego (ok. 8 000 łącznej powierzchni brutto) na Dolnym Śląsku