Q Hotel

doradztwo na rzecz Banku Pekao S.A. przy transakcji udzielenia sieci hoteli Q Hotel kredytów, których celem było refinansowanie kosztów związanych z budową hoteli w Gdańsku, Wrocławiu oraz Krakowie