Santander Bank Polska S.A.

Doradzaliśmy bankowi Santander Bank Polska S.A. przy zmianie waluty Umowy Kredytu udzielonego renomowanemu deweloperowi na kwotę 50.000.000 PLN na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na nabycie akcji. Kancelaria przygotowała komplet dokumentacji kredytowej, w tym aneks do umowy kredytu i zmiany do prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Dla banku Santander pracowała Łucja Jankowska-Lech.