VBH

doradztwo w związku z refinansowaniem zadłużenia spółki z grupy VBH na kwotę 100 milionów euro udzielonym przez niemieckie konsorcjum banków, którego agentem był
Landesbank Baden-Württemberg