Wolfensohn Fund Management L.P.

reprezentowanie Wolfensohn Fund Management L.P. przy transakcji nabycia udziałów w Meritum Bank S.A., w tym także reprezentacja Banku przed KNF