Agata Szczap

Radca prawny, Of Counsel, LL.M.

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja​

Wydział Prawa, University of Sydney (2008)

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2004) 

Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida (2005) 

Wydział Prawa, Erasmus Universiteit Rotterdam (2004)

Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge (2003)

Języki

polski, angielski, niemiecki

Doświadczenie

Specjalizuje się w projektach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, nieruchomościowego i bankowo-finansowego (zarówno krajowych, jak i transgranicznych), a także zajmuje się kompleksowo doradztwem korporacyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze transakcyjnych i regulacyjnych projektów bankowych. Doradzała zarówno bankom, jak i kredytobiorcom w wielu złożonych transakcjach finansowań (w tym według standardów LMA), w szczególności obejmujących finansowania projektów, finansowania akwizycyjne oraz finansowania nieruchomościowe. Była m.in. członkiem zespołu doradzającego European Investment Bank oraz Nordic Investment Bank w związku z udzieleniem kredytu na sfinansowanie budowy i eksploatacji autostrady A1 w Polsce. Świadczyła także usługi prawne na rzecz wielu renomowanych banków w Polsce w związku z różnymi prawno-regulacyjnymi aspektami bankowości, w tym m.in. w obszarze usług bankowości elektronicznej oraz funkcjonowania systemów autoryzacji i rozliczeń. 

Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo na rzecz znaczących podmiotów z różnych sektorów gospodarki przy transakcjach (krajowych i transgranicznych) fuzji i przejęć, jak również przekształceń w ramach grup kapitałowych (w tym w sektorze bankowym). Doradzała m.in. renomowanemu bankowi zagranicznemu w związku z pionierskim na polskim rynku projektem transgranicznej fuzji międzybankowej. Brała także udział w prekursorskim przedsięwzięciu dobrowolnej likwidacji banku w Polsce, jak również byłam zaangażowana w wieloetapową transakcję obejmującą procedury podziału i połączeń dwóch poważanych na świecie agentów rozliczeniowych.

Agata zajmuje się także obsługą prawną różnorodnych projektów nieruchomościowych. Doradza przy transakcjach obrotu nieruchomościami oraz przy projektach inwestycyjnych i komercjalizacyjnych, jak również w ramach przedsięwzięć deweloperskich (zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych). Obsługuje także finansowania nieruchomościowe.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. pracując przez 7 lat w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case.