Jacek Czabański-Czaban

Partner, radca prawny

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, currently retired

Edukacja​

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (1973); Studia podyplomowe z regulacji prawnych w handlu międzynarodowym (1977)

Języki

polski, angielski, francuski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym oraz dewizowym.

Doradzał wiodącym międzynarodowym bankom w tworzeniu ich spółek zależnych oraz przedstawicielstw w Polsce, a także w procesach prywatyzacyjnych banków należących do Skarbu Państwa. Doradzał również w przygotowaniu struktur bankowych, uzyskiwaniu licencji, a także reprezentował klientów przed KNF.

Posiada duże doświadczenie związane z operacjami bankowymi, w tym w opracowywaniu regulaminów i wzorów umów produktów i usług bankowych, przygotowywaniem dokumentacji kredytowej na finansowanie inwestycji i projektów infrastrukturalnych, w tym finansowań strukturyzowanych. Jest także ekspertem w opiniowaniu i przygotowywaniu dokumentacji związanej z rynkiem derywatów w Polsce.

Jacek Czabański pracował w kancelarii White & Case 17 lat, a wcześniej w Ministerstwie Finansów, w Banku Handlowym w Warszawie oraz w paryskim oddziale banku Pekao S.A.

Jacek Czabański jest prawnikiem rekomendowanym wielokrotnie w dziedzinie Bankowości i Finansów przez Legal 500 EMEA, IFLR1000 oraz Chambers.