Kancelaria Czabański & Gałuszyński doradza pro bono Stowarzyszeniu „AXA”

Partnerzy i prawnicy Kancelarii Czabański & Gałuszyński wysoko cenią wszelkie formy aktywności społecznej. Dlatego zaangażowaliśmy się we współpracę pro bono ze Stowarzyszeniem „AXA”. Traktujemy to jako swój skromny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zależy nam na zapewnieniu organizacjom pozarządowym dostępu do pomocy prawnej – pozwala to bowiem na ich pełny i stabilny rozwój.

Stowarzyszenie „AXA” od 2005 roku działa m.in. na rzecz wsparcia społecznej, edukacyjnej i charytatywnej aktywności środowisk lokalnych oraz propaguje czynny i twórczy sposób życia mieszkańców lokalnych społeczności, realizując na przestrzeni kilkunastu lat wiele wspaniałych inicjatyw.

Sztandarowy projekt, w który zaangażowana jest „AXA”, to coroczne Work Campy dla dzieci i młodzieży, pozwalające na zintegrowanie młodych uczestników z zaproszonymi do udziału w przedsięwzięciu wolontariuszami z całego świata. Podczas prowadzonych zajęć wolontariusze w przystępny sposób dzielą się swoimi doświadczeniami oraz przybliżają dzieciom kulturę, tradycje i obyczaje swoich krajów. Program obozu obejmuje też warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne i kulinarne. Przez 10 dni dzieci mają wspaniałą okazję do aktywnego spędzenia czasu w międzynarodowym środowisku.

Działalność Stowarzyszenia nie skupia się jednak wyłącznie na najmłodszych obywatelach. Na przestrzeni lat „AXA” wielokrotnie organizowała pikniki i imprezy sportowe dla młodzieży i dorosłych. Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty ze sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych czy grafiki komputerowej.

Wreszcie „AXA” dba też o dostęp do wydarzeń kulturalnych, wspierając organizację wielu koncertów świątecznych oraz związanych z ważnymi historycznymi rocznicami.

Wsparcie udzielone Stowarzyszeniu przez prawników Kancelarii w zakresie usług pomocy prawnej obejmuje m.in. bieżącą asystę prawną w realizacji projektów Stowarzyszenia.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia „AXA”