Right Power Commodities s.r.o.

doradztwo na rzecz podmiotów z międzynarodowej grupy energetycznej w projekcie nabycia przez Right Power Commodities s.r.o. 100 % udziałów w spółce KSM Energia sp. z o. o. i sprzedaży akcji TRMEW Obrót S.A. Kluczowym elementem transakcji było dokonanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółkami.

Rozliczenia te dotyczyły m.in. szeregu pożyczek udzielonych pomiędzy poszczególnymi podmiotami, a także kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. spółce KSM w związku z realizacją inwestycji skierowanej na odnawialne źródła energii.

Obok nabycia udziałów w spółce KSM Energia sp. z o. o. i sprzedaży akcji TRMEW Obrót S.A. do zakresu transakcji włączono także sprzedaż udziałów w spółce Gaselle sp. z o. o. oraz Right Power Commodities s.r.o. – podmiocie prawa czeskiego.