Urszula Rachwol

Radca Prawny, Of Counsel

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja​

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2009)

Języki

polski, angielski

Doświadczenie

Urszula specjalizuje się w prawie bankowym i cywilnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy międzynarodowych i krajowych transakcjach finansowania w obszarze M&A, nieruchomościowym, project finance, a także projektach restrukturyzacyjnych.

Ma także doświadczenie w opracowywaniu strategii odzyskiwania wierzytelności oraz reprezentowaniu wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Pracowała także przy bezprecedensowym w historii polskiej bankowości projekcie odzyskiwania wierzytelności banku centralnego, po tym, gdy ogłoszona została upadłość dłużnika banku centralnego – banku spółdzielczego, któremu udzielono wsparcia płynnościowego.

Przed dołączeniem do kancelarii pracowała m.in. w bankach komercyjnych, kancelarii CMS oraz Kochański i Wspólnicy, a także Narodowym Banku Polskim.