Kancelaria C&G doradzała Green Capital S.A. przy pozyskaniu kredytu od PEKAO S.A.

Mamy przyjemność poinformować, że nasza kancelaria miała zaszczyt doradzać Green Capital S.A. w pomyślnym wynegocjowaniu i podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. To strategiczne finansowanie wesprze istotne inwestycje fotowoltaiczne naszego Klienta, stanowiąc znaczący krok naprzód w rozwoju energii odnawialnej w Polsce.

Nasz zespół, w skład którego wchodziły Urszula Rachwol i Katarzyna Pasek, skrupulatnie pracował nad tym, aby umowa kredytowa, zabezpieczona określonymi prawnymi instrumentami, była dostosowana do potrzeb naszego Klienta, a jednocześnie zgodna z najlepszymi praktykami branżowymi. Jesteśmy dumni, że mogliśmy odegrać rolę w ułatwieniu tej kluczowej inwestycji i wesprzeć rozwój naszego Klienta.

W Czabański & Gałuszyński wierzymy w transformacyjną moc energii odnawialnej i jesteśmy zaangażowani we wspieranie projektów, które torują drogę do bardziej ekologicznej przyszłości. Cieszymy się, że nasze wysiłki przyczyniają się do rozwoju branży energii odnawialnej, wspierając innowacje i zrównoważony rozwój w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej pracy w tym kluczowym sektorze i wspieranie kolejnych inicjatyw, które przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości.

Gratulujemy zespołowi Green Capital S.A., Sylwii Majchrzak, Mariuszowi Brzozowskiemu i Pawłowi Karasińskiemu tego osiągnięcia. Chcielibyśmy również podziękować naszym kolegom z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, kierowanym przez Witolda Kurka, którzy pracowali jako doradcy prawni kredytodawcy, a także całemu zespołowi Banku Polska Kasa Opieki S.A. kierowanemu przez Mariusza Matejuka za wyjątkową współpracę przy tej transakcji.

Attorney-at-law, Of Counsel

Associate