Podatki

Zajmujemy się szerokim spektrum spraw podatkowych. Zakres doradztwa obejmuje krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe obciążeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w dowolnej formie. Świadczymy także doradztwo w zakresie optymalizacji osobistych obciążeń podatkowych właścicieli firm i kadry zarządzającej.

P4 Sp. z o.o.

doradztwo na rzecz P4 Sp. z o.o. przy projektowaniu struktury refinansowania i rekapitalizacji operatora telekomunikacyjnego Play. Wartość finansowania powyżej 1 miliarda euro

Lockheed Martin

doradztwo na rzecz Lockheed Martin w związku z realizacją kontraktu dostawy samolotów ćwiczebnych dla Ministerstwa Obrony Narodowej

Kulczyk Investments

doradztwo dla Kulczyk Investments przy opracowaniu struktury zbycia pakietu akcji o wartości powyżej 1 miliarda euro

Swe-Pol Link

doradztwo na rzecz szwedzkiej firmy Swe-Pol Link będącej właścicielem kabla energetycznego łączącego Polskę i Szwecję w związku ze zbyciem udziałów w spółce

Mittal Steel

doradztwo dla Mittal Steel w związku z udziałem spółki w procesie prywatyzacji Polskich Hut Stali oraz przy optymalizacji podatkowej operacji finansowych na obligacjach amerykańskich

Podatki

doradztwo przy licznych projektach typu M&A (podatkowe due diligence oraz strukturyzowanie transakcji) m.in. dla Merril Lynch, Enterprise Investors, a także licznych inwestorów branżowych (w tym Stora Enso, ING REIM, Orkla Media, Baltic Property Trust, UPS)