Finansowania

Aion S.A.

Doradztwo na rzecz AION S.A. przy zawarciu Umowy Kredytu udzielonego renomowanemu deweloperowi na spłatę istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczki oraz zadłużenia z tytułu emisji obligacji.

Czytaj więcej »

SensDX S.A.

Doradzaliśmy spółce SensDx S.A. jako emitentowi przy emisjach obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej kilkudziesięciu milionów złotych. Spółka zajmuje się opracowywaniem rozwiązań w

Czytaj więcej »

PMPoland S.A.

Doradzaliśmy PMPoland S.A. jako kredytobiorcy przy negocjacjach konsorcjalnej umowy kredytów dotyczącej gwarancji i akredytyw, przygotowanej w standardzie LMA. Pracami zespołu kierował Piotr Gałuszyński, partner Kancelarii.

Czytaj więcej »

Bank Gospodarstwa Krajowego

Doradzaliśmy Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy zawarciu Umowy Kredytów, udzielonych renomowanemu podmiotowi w branży logistycznej w łącznej wysokości ponad 90.000.000,00 PLN na refinansowanie kosztów budowy centrum

Czytaj więcej »

Santander Bank Polska S.A.

Doradzaliśmy bankowi Santander Bank Polska S.A. przy zmianie waluty Umowy Kredytu udzielonego renomowanemu deweloperowi na kwotę 50.000.000 PLN na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na nabycie

Czytaj więcej »